Ας μιλήσουμε για τη Στυτική Δυσλειτουργία

page top curve

Ας μιλήσουμε για τη Στυτική Δυσλειτουργία

Στυτική Δυσλειτουργία: Σχέδιο δράσης και Αντιμετώση τεσσάρων (4) διαφορετικών υποθέσεων στυτικής δυσλειτουργίας.

Ως στυτική δυσλειτουργία ορίζεται η αδυναμία επίτευξης ή διατήρησης μιας ικανοποιητικής στύσης για μια επιτυχή σεξουαλική επαφή. Το ποσοστό ανδρών που ενδέχεται να αντιμετωπίσει στυτική δυσλειτουργία, ποικίλλει από έναν στους δέκα (10%) άνδρες και πάνω από το πενήντα τοις εκατό (50%) για τους πιο ηλικιωμένους.

Η στυτική δυσλειτουργία, θα μπορούσε να χωριστεί σε δύο τύπους… ( διαβάστε περισσότερα για το θέμα της στυτικής δυσλειτουργίας εδώ )