Μετά το τέλος της πανδημίας θα χαθεί το αυθόρμητο του έρωτα και θα αυξηθεί η κοινωνική φοβία ή το αντίθετο;

page top curve

Μετά το τέλος της πανδημίας θα χαθεί το αυθόρμητο του έρωτα και θα αυξηθεί η κοινωνική φοβία ή το αντίθετο;

Αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να το προβλέψει κάποιος με απόλυτο τρόπο. Εκείνοι που ήδη είχαν κάποιες συστολές και μπλοκαρίσματα θα ενισχυθεί η τάση για μοναχικότητα και απομόνωση. Πλέον έχω πειστεί ότι για αυτή την ομάδα του πληθυσμού, ο covid19 ήταν απλώς η αφορμή για να επαναπευτούν και να αποξενωθούν με πολύ καλή δικαιολογία πλέον.

Αντιθέτως, εκείνοι που αρέσκονταν στην κοινωνική ζωή και συναναστροφή θα εντείνουν αυτή τους την τάση, όπως και είδαμε να συμβαίνει τους καλοκαιρινούς μήνες μετά την άρση των μέτρων.

Και τα δυο θα συμβούν, απλώς με διαφορετική ένταση απ’ότι στο παρελθόν.